Moyo Akatakwa

Revision as of 14:06, 16 March 2015 by Abraham (talk | contribs) (Created page with "==Moyo Akatakwa== Maita Moyo, <br> Akatakwa, <br> Chirandu chamambo, <br> Mwana waKuredzamuswe, <br> Mawire, <br> Dunzvi renhika, <br> Chiri mugore, <br> Chikwariwa chakabeta...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

Moyo Akatakwa

Maita Moyo,
Akatakwa,
Chirandu chamambo,
Mwana waKuredzamuswe,
Mawire,
Dunzvi renhika,
Chiri mugore,
Chikwariwa chakabeta mwanzva wenyoka.
Maita Sahayi,
Mhumba yangu yiyi Nhandare,
Dooremhuka,
Dunzvi renhika,
Aiwa zvaitwa Mugoverwa.[1]

References

  1. Mutupo/Totem, Harare Tees, Published: No Date Given, Retrieved: March 16, 2015