Moyo Mugonderwa

Revision as of 13:11, 27 January 2022 by Michaellaban (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

See Totems, Zimbabwe.

Moyo Mugonderwa

Maita Moyo Mugonderwa,
Zvaitwa Varasa,
Muteve wangu yuyu.
Maita Moyo,
Chagonda, Nyamayavo,
Mauya ngei Mushayachirashwa?
Mukaka tinomwa,
Mafuta tichizora.
Maita Mugondi, N’ombe huru,
Kuziva zvenyu Gonoren’ombe,
Aiwa zvaonekwa Moyo,
Nyamayazvo.[1]

References

  1. Mutupo/Totem Harare Tees, Published: No Date Given, Retrieved: March 16, 2015