Oliver Mtukudzi Discography

Revision as of 09:03, 9 February 2018 by Leesa (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

For the full profile on Oliver Mtukudzi the musician please click here.

Hany'Ga (Concern) (2017)

OliverMtukudzi-haynga-concern.jpg
 1. Matope
 2. Bopoto
 3. Shiringinya
 4. Haasati Aziva
 5. Dehenya
 6. Mahara
 7. Inyasha
 8. Wanza Sori
 9. Inombotanga Sei
 10. Uchatinhei

God Bless You (2016) Gospel Collection

Tuku-God-Bless-You.jpg
 1. Apo Jesu Anouya
 2. Hear me Lord
 3. Hakuna zita
 4. Chinyarara
 5. Tiregerereiwo
 6. Tokunda Satani
 7. Pfugama Unamate
 8. Rudo rwaJesu
 9. Jehova una Masimba
 10. Nditungamire
 11. Mamutora
 12. Baba Ndinodisa


Eheka! Nhai Yahwe (2016)

Ehek nhai yahwe.jpg
 1. Chori Nevamwe
 2. Bhiza Ra Mambo (Feat. Hugh Masekela & Chinembiri Chidodo)
 3. Ndinecha (Feat. Maduvha Madima 'Voice')
 4. Pa Bodzi
 5. Kusateerera (Feat. Hugh Masekela)
 6. Dzikama Wakura
 7. Masanga Bodo (Feat. Daisy Mtukudzi)
 8. Hunhapwa (Feat. Joesph Chinouriri)
 9. Tamba-Tamba Chidembo
 10. Dzivirira
 11. Hadzivake
 12. Asina ndiani

Grand Masters (2015)

Grand masters.jpg
 1. Todii
 2. Kwawakabvu
 3. Chengetai
 4. Haidyoreke
 5. Kunze Kwadoka
 6. Neria (Solo Acoustic Version)
 7. Kusekana kwanaKamba
 8. Mutorwa
 9. Madzongonyedze
 10. Zimbabwe
 11. Munoshusha
 12. Handiro Dambudziko
 13. Gondo
 14. Hatina Hondo
 15. Ndikarangarira

Mukombe Wemvura (2014)

Mukombe wemvura.jpeg
 1. Zvineita Tikudzwe
 2. Hukoche-koche
 3. Kamburumbunde
 4. Dzinga Hwema
 5. Kumba Manyowa
 6. Perekedza Waro
 7. Ndururu
 8. Yawe
 9. Munhikwi
 10. Feso

"Sarawoga" (2012)

Sarawoga+cover.jpg Running length: 12 tracks Running time: 63:39
 1. Sarawoga 1:53
 2. Huroi 4:43
 3. Haidyoreke 5:03
 4. Uneyerera 5:11
 5. Watitsvata 5:58
 6. Matitsika 7:02
 7. Muteuro 5:42
 8. Chiringa 4:59
 9. Deaf Ear 5:01
 10. Mutemo Weko 4:48
 11. Mbodza 5:30
 12. Rongadondo 7:49

Chikonzi (2011)

Chikonzi Tuku.jpg
 1. Messenger
 2. Dzvene Reseri
 3. Under Pressure
 4. Zvikoni Zvikoni
 5. Haungadaro
 6. Magumo Enyika
 7. Untittled

Rudaviro (2010)

Rudaviro album Oliver Mtukudzi.jpg Running length: 12 tracks Running time:1:03:41
 1. Pfimbika 4:25
 2. Wabarira Vamwe 6:08
 3. Mukana 4:49
 4. Pasi Njere 5:17
 5. Going on...What? 5:57
 6. Unaye 5:27
 7. Yekunwa 5:15
 8. Rangu Jana 5:12
 9. Maiwe Pidigu 7:04
 10. Kure Kwazvo 5:51
 11. Wamambo Mwana 4:22
 12. Chiro Chakanaka 3:53

Nhava (2009)

Nhava-album.jpg Running length:12 tracks, Running time: 69:52
 1. Ninipa 5:02
 2. Izere Mhepo 5:16
 3. Pindirai 7:09
 4. Menzva Kudzimba 5:19
 5. Rubo Ndinarwo 5:53
 6. Hope 4:54
 7. Tireserereiwo 6:36
 8. Handiro Dambudziko 5:50
 9. Tiri Mubindo 6:14
 10. Dzokai 5:10
 11. Tozezo 6:09
 12. Dzidziso 6:20


Dairai (2008)

Dairai Oliver Mtukudzi Album.jpg Running length:12 tracks, Running time: 1:02:26
 1. Panyatso 5:17
 2. Kupokana 5:12
 3. Mhiripiri 5:04
 4. Ramangwana 6:06
 5. Nhongerera 4:32
 6. Nzeve Ye Mwana 5:31
 7. Manyemwe 5:08
 8. Runyararo 5:13
 9. Kumawere 5:08
 10. Rufu 5:05
 11. Nda'Kuenda 5:07

Ziwere Mukobenhavn (2008)

Oliver Mtukudzi Ziwere Mukobenhavn Album.jpg Running length: 8 tracks, Running time: 48:19
 1. Ziwere 6:31
 2. Ndirangarirei 6:07
 3. Hear Me Lord 6:04
 4. Ndipeiwo Zano 7:10
 5. Street Kid 3:23
 6. Ndikarangarira 6:58
 7. Why 6:16
 8. Kusaziva 5:50

Tsimba Itsoka (2007)

Oliver Mtukudzi Tsimba Itsoka Album.jpg
 1. Ungade' We?
 2. Chikara
 3. Kuropodza
 4. Mhinduro
 5. Hapana Kuti Mbijana
 6. Njuga
 7. Kuipedza
 8. Masimba Mashoma
 9. Mbiri Hurimbo
 10. Nzungu Imwe
 11. Vachakunonokera
 12. Kumirira Nekumirira

Shanda (2006)

Oliver Mtukudzi Shanda Album.jpg Running length 10 tracks, Running time 72:49
 1. Shanda 7:36
 2. Mutavara 10:32
 3. Zimbabwe 6:09
 4. Gudo Guru 5:46
 5. Bvongodza Muto 6:12
 6. Zvauya Sei? 3:29
 7. Strange, Isn't It? 5:35
 8. Jeri 10:35
 9. Ndakuyambira 10:53
 10. Hear Me Lord 6:02


Wonai (2006)

Oliver-Tuku-Mtukudzi-Wonai-Album.jpg Running length 15 tracks, Running time 63:56
 1. Tozeza 6:09
 2. Haripurtirwe 5:20
 3. Chara Chimwe 4:27
 4. Ndakuvara 4:57
 5. Kunze Kwadoka 5:27
 6. Todii 6:50
 7. Hear Me Lord 6:02
 8. Pss pss Hallo 5:51
 9. Street Kid 6:11
 10. Shungu Dzaamai 3:41
 11. Ndakakubereka 3:34
 12. Nyanga Yenzou (A.K.A. Munoshusha) 5:27

Greatests Hits - The Tuku Years 1998 - 2002 (2004)

Oliver Mtukudzi - Tuku Years.jpg
 1. Todii 6:51
 2. Ndagarwa Nhaka 4:51
 3. Dzoka Uyamwe 6:03
 4. Wasakara 7:28
 5. Mutserendende 6:09
 6. Magumo 5:36
 7. Kunze Kwadoka 5:28
 8. Mabasa 7:16
 9. Nda Kuvara 4:58
 10. Mkuru Mkuru 5:55
 11. Raki 7:06
 12. Chengetai 3:53
 13. Neria 4:35

Collection 1991-1997 (2004)

Oliver Mtukudzi Collection - 1991 - 1997.jpg Tracks: 13, Running Time: 1:19:40
 1. Chinhambwe 7:02
 2. Hear Me Lord 7:42
 3. Ndikarangarira 6:55
 4. Ndotangira Poyi 7:37
 5. Matibaya 5:00
 6. Ndakuyambira 7:32
 7. Mutorwa 5:17
 8. Andinzwi 5:56
 9. Neria (Original Version) 5:29
 10. Street Kid 3:21
 11. Madanha 5:31
 12. Makaitei 4:47
 13. Hakuendwe 7:31

Collection 1984 -1991 (2004)

Oliver Mtukudzi Collection - 1984 - 1991.jpg Tracks: 16, Running Time: 1:19:36
 1. Chipembenene 5:57
 2. Munoshusha 5:31
 3. Ngwarai Vana Vangu 4:14
 4. Rugarwe Rwamangwana 5:07
 5. Kuvhaira 5:19
 6. Mean What You Say 6:05
 7. Zindoenda 4:16
 8. Pss Pss Hallo 4:54
 9. Messanger 6:23
 10. Mukombe 5:29
 11. Zvauya Sei? 4:01
 12. What's Going On? 5:02
 13. Unodada Nei? 4:27
 14. Gona 6:55
 15. Chengetai 3:36
 16. Handsome 2:20

Maungira: Early Years (2004)

Oliver Mtukudzi Maungira Early Years.jpg
 1. Guhwa 3:54
 2. Kunatsa Mukanwa 3:46
 3. Kumhumga 3:12
 4. Zivai Zvinhu 3:47
 5. Muzepete 3:10
 6. Vahnu Vekumoza 3:33
 7. Yeukai 3:39
 8. Munamato Wangu 3:31
 9. Zvazara Jecha 3:41
 10. Sara Zvako 3:07
 11. Tinomuchema 3:45
 12. Murombo 3:47

Tsivo (Revenge)(2003)

Oliver Mtukudzi Tsivo Revenge Album.jpg Running length 12 tracks, Running time 1:04:03
 1. Hariputiwe 5:22
 2. Chara Chimwe 4:26
 3. Totutuma 5:15
 4. Dama Rinetapira 4:56
 5. Wagona Fani 6:48
 6. Changu Chii? 5:08
 7. Ungamugone 6:14
 8. Pawatsiurwa 5:41
 9. Vanereva Nepasipo 4:31
 10. Budiriro 5:23
 11. Pakasimbwi 5:47
 12. Unetyei? 4:32


Vhunze Moto (2002)

Oliver-mtukudzi-vhunze-moto.jpg Running length 10 tracks, Running time 60:25
 1. Ndakuvara 4:57
 2. Gondo 4:55
 3. Ziva Nguva 5:00
 4. Kusekana Kwanakamba 4:55
 5. Wongororo 7:12
 6. Magumo 5:36
 7. Kucheneka 6:59
 8. Moto Moto 6:56
 9. Yave Mbodza 6:25
 10. Tapera 7:30

Bvuma Tolerance (2001)

Oliver Mtukudzi Bvuma Tolerance Album.jpg
 1. Wasakara 7:28
 2. Shanda 7:35
 3. Pahukama 5:47
 4. Akoromoka Awa 4:46
 5. Wenge Mambo 5:07
 6. Rurimi 5:06
 7. Raki 7:06


Neria (2001)

Oliver Mtukudzi Neria Album.jpg
 1. Neria
 2. Chengetai lyrics
 3. PSS.... PSS.... Hello
 4. Tinomuchema
 5. Tarirai
 6. Muchatuta
 7. Ghetto Boy
 8. Mean What You Say lyrics
 9. Right Direction
 10. Kugara Nhaka
 11. Neria [Live]

Paivepo (2000)

Oliver Mtukudzi Paivepo Album.jpg Running length 10 tracks, Running time 54:54
 1. Pindurai Mambo 6:16
 2. Kunze Kwadoka 5:27
 3. Ndagarwa Nhaka 2:03
 4. Mutserendende 6:08
 5. Iwe Mari 5:54
 6. Sandi Bonde 5:17
 7. Ngoma Nehosho 6:31
 8. Ndine Mubvunzo 5:40
 9. Mkuru Mkuru 5:52
 10. Chiri Nani 5:46

Tuku Music (1999)

Tuku Music Album.jpg Running length 9 tracks, Running time 54:12
 1. Dzoka Uyamwe 6:02
 2. Tsika Dzedu 6:26
 3. Mai Varamba 6:24
 4. Ndima Ndapedza 2:40
 5. Tapindwa Nei 6:33
 6. Todii 6:50
 7. Mabasa 7:14
 8. Riongere 5:54
 9. Wake Up 6:09


Chinhambwe (1997)

Oliver Mtukudzi Chinhambwe.jpg
 1. Chinhambwe 7:04
 2. Chirimundari 5:49
 3. Matibaya 5:01
 4. Ndakuyambira 7:37
 5. Wakuyara 6:22
 6. Bere Radya Munhu 5:58

Ndega Zvangu (1997)

Oliver Mtukudzi Ndega Zvangu.jpg
 1. Cheka Ukama 5:22
 2. Mwana Wamambo 5:35
 3. Andinzwi 5:33
 4. Undodada Nei 5:28
 5. Chirimundari 5:28
 6. Zivai Nemoyo 4:59
 7. Handiende 5:28
 8. Neria 5:18
 9. Kwawakabva 5:18
 10. Ndima Ndasakura 5:10
 11. Ndakuneta 7:04
 12. Untitled 1:02

Svovi Yangu (1996)

Oliver Mtukudzi Svovi Yangu.jpg
 1. Mbabvu Yangu 6:43
 2. Mamuramba 6:43
 3. Masimba Mashoma 7:41
 4. Ndotangira Poyi 7:38
 5. Mupfumi Ndiani 6:47
 6. Kuonererwa 6:52

Ivai Navo (1995)

Oliver Mtukudzi Ivai Navo.jpg Tracks:6, Running Time:45:16
 1. Mombe Ndonda 7:11
 2. Hakuendwe 7:33
 3. Nhodzera 7:25
 4. Vende 7:52
 5. Kanyanisa 7:20

The Other Side: Live in Switzerland (1994)

Oliver Mtukudzi The Other Side Album.jpg
 1. Zvauya Sei 6:40
 2. Isizato 6:34
 3. Kundenderedzana 7:00
 4. Chido Chenyu Here 7:00
 5. Mutavara 5:24
 6. Dai Ndine Mukoma 8:15
 7. Kuzabonakala 8:54
 8. Afrika 4:39

Rumbidzai Jehovah (1992)

Oliver Mtukudzi Rumbidzayi-Jehovah-Album.jpg
 1. Muzunde Renyu Baba 5:06
 2. Ishe Taungana 5:17
 3. Jehova Una Masimba 5:20
 4. Munozovepiko 5:13
 5. Ndiani Pane Zamba 5:09
 6. Nhai Baba Muripi 5:20
 7. Hakuna Zita 5:15
 8. Ndiri Mwana Wenyu 5:14


Mutorwa (1991)

Oliver Mtukudzi Mutorwa.jpg Tracks: 8, Running Time: 42:16
 1. Aiwa Mugere 5:26
 2. Gurwe 5:23
 3. Mubvandiripo 5:06
 4. Madiro 5:05
 5. Kutsanya 5:20
 6. Kumbira 5:14
 7. Kugara Khaka 5:21

Shoko (1990)

Oliver Mtukudzi Shoko Album.jpg
 1. Bvongodza Muto
 2. Mwana Asingacheme
 3. Ndiri Bofu
 4. Baba
 5. Tumirai Shoko
 6. Timbvumbamireye
 7. Kumhunga
 8. Madzongonyedze


Chikonzi (Messenger) (1990)

Oliver Mtukudzi Chikonzi Messenger Album.jpg
 1. Messenger 6:18
 2. Dzvene Reseri 6:01
 3. Under Pressure 7:15
 4. Zvikoni Zvikoni 5:54
 5. Haungadaro 5:08
 6. Magumo Enyika 5:11
 7. Bonus Track 3:12

Nyanga Yenzou (1988)

Oliver Mtukudzi Nyanga Yenzou Album.jpg
 1. Sausi Africa 5:13
 2. Munoshusha 5:29
 3. Ngwarai Vana Vangu 4:14
 4. Nditendereiwo 4:49
 5. Mandipembedza 4:16
 6. Zindoena 4:16
 7. Handsome 2:21
 8. Tarirai 4:44

Africa (1979)

Oliver Mtukudzi Africa Album.jpg
 1. Africa 3:36
 2. Gore Rema Simba Evanhu 3:16
 3. Feeling In My Mind 3:17
 4. Cheka Hukama 3:26
 5. Madzongo Nyedze 3:22
 6. Mwana Asingacheme 3:15
 7. Zimbabwe 3:03
 8. Perekedza Mwana 3:19
 9. Take My Mistake As I Kiss 3:30
 10. Musape Mhuri Makotsi 3:22
 11. Seiko 3:44
 12. Natsa Kwawabva 3:24


Ndipeiwo Zano (1978)

Oliver mtukudzi Ndipei Zano Album.jpg
 1. Ndipeiwo Zano 2:55
 2. Gunguwo 3:07
 3. Nherera 2:32
 4. Mai Maondeiko 3:06
 5. Ziwere 2:56
 6. Bganyamakaka 3:15
 7. Pamusoroi 2:59
 8. Tibvumbamirei 3:12
 9. Uyai Mundione 3:13
 10. Chipatapata 3:11
 11. Ndiri Bofu 2:47
 12. Zivai Nemwoyo 3:35

Other Albums

 • 1998 Dzangu Dziye
 • 1995 Was My Child
 • 1993 Son of Africa
 • 1992 Rombe
 • 1992 Neria Soundtrack'
 • 1990 Pss Pss Hallo!
 • 1989 Grandpa Story
 • 1988 Sugar Pie
 • 1988 Strange, Isn't It?
 • 1987 Wawona
 • 1986 Zvauya Sei?
 • 1986 Gona
 • 1985 Mhaka
 • 1984 Hwema Handirase
 • 1983 Oliver's Greatest Hits
 • 1983 Nzara
 • 1982 Please Ndapota
 • 1981 Shanje
 • 1981 Pfambi
 • 1979 Muroi Ndiani?'
 • 1979 Chokwadi Chichabuda