Pindula|
TEZVARA NEMUROORA novel

TEZVARA NEMUROORA novel

Tezvara nemuroora rinotaura pamusoro paTezvara vanochiva muroora wavo.vaviri ava vanotanga kudanana, asi mukudanana umu vanenge vachiita mabasa erima kuti zvakavanzika zvisabuda pachena. Kumagumo azvo kukandirana nyoka mhenyu....rinoda vane hana dzakasimba..

Season 1 free.

Season 2 onsale 400 rtgs

Season 3 onsale 500 rtgs.

Number dzekuisa mari 0781003960 joseph CHIMUNHU

Kana wasenda unosenda proof of payment pa0775937782 whatsapp.

$2
Feedback