HomePolitics

Mugabe speaks on Zodwa Wabantu

6 years agoSun, 10 Sep 2017 05:43:37 GMT
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
Mugabe speaks on Zodwa Wabantu

Speaking after officially opening Bindura Community Information Centre on Saturday, President Robert Mugabe commented on South African dancer Zodwa Wabantu.

He said that Zodwa should dance in South Africa and not in Zimbabwe. Said Mugabe:

Ndianiko uya, aiinzi hatidi buny’unyu’u kuti uuye zvako une unyun’un’u usina chawakasimira unenge uchida chii? Varume kuti vakuone? Aiwa, I’m sorry. We disappointed many men avo varikunyunyuta mumoyo mavo. Ndakanzwa kuti vakawanda vaida kuti auye. Ehh ipfungwa dzatisingade idzodzo, ngaadziitire ikoko kwaari, dai zvaramba zviri kwaari ikoko. (Who is that who was banned from coming because she dances naked? We disappointed many men and they are grumbling in their hearts. I heard a lot wanted her to come. That is a bad thing, she should dance naked in South Africa, I hope it stays that way.)

More: Sunday News

Usanetseke neNetOne airtime.

Baya *405# utenge neEcoCash

Tags

0 Comments

Leave a Comment


Generate a Whatsapp Message

Buy Phones on Credit.

More Deals
Feedback