HomeEducation

Where Is Livingstone: High School Student Missing Since December 6, 2021, Parents Demand Answers

1 year agoFri, 10 Jun 2022 09:03:39 GMT
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
Where Is Livingstone: High School Student Missing Since December 6, 2021, Parents Demand Answers

The family of Livingstone Sunhwa (19) is demanding the safe return of the St Mathias Tsonzo High School student who reportedly went missing on the 6th of December 2021. Livingstone was arrested on December 5, a day after a break-in at the school tuckshop had been reported by the Anglican Diocesan of Manicaland, which runs the institution. Sunhwa was facing charges of unlawful entry and theft before his disappearance, and police are sweating over his whereabouts. Pindula News presents a statement by Livingstone’s family:

Nyaya yangu yakamira seiizvi. Ndine vana 2 Livingstone Sunhwa and Pride Sunhwa. Vese vaidzidza paSt Matthias Tsonzo Livingstone mukomana ane 19yrs anga achiita form 4 last year musikana anonzi Pride Sunhwa ane 16 years anga achiita form 3 wese wanga vari maboarders.

Musi wa 5 Dec Livingstone ari pakati pekunyora ma final exams ake vana vakaita misikanzwa wakapinda mu school tuckshop vakaba ma mega snack,mhandire,pies,buscuits.

Headmaster wechikoro Mr Sambona paakaona kuti kutuckshop kwakabiwa vakadaidza mapurisa ekwa Mutasa Constable Mandizvidza, constable Zvawashe neumwe wandisina kuziwa zita rake.

Mapurisa vakasvika pachikoro vakatarisa tsoka dzakapinda mutuckshop vakati iwo vakaona matsiko eboots netsoka zvairatidza kuti dzakapinda mutuckshop boots vakatarisa vakaona iri yemwana wangu Livingstone asi Tsoka havana kuziwa kuti yaiwe yaani zvinowa zvakawasvitsa pakurowa mwana pamberi pechikoro chese kusanganisira mwana wangu musikana Pride aiwepo kusvika aridza mhero achiona kurohwa kwehanzvadzi yake.

Pindula is best experienced in the Android App
Download here ⬇️:
play.google.com/store/apps/details?id=co.zw.pindula.news

Livingstone akarohwa nemboma yemapurisa muviri wese wachiti ataure waakapinda naye mutuckshop asi haana kutaura kusvika vamutora mapurisa kuenda naye ku camp kwawo kwaMutasa zvese izvi inini semubereki ndakanga ndisina kuziviswa.

Mr Sambona headmaster vakazondifonera mwana atoendeswa kwaMutasa Police station kuti Livingstone tamuisa kumapurisa akapinda mutuckshop yechikoro.Zvinhu zvakandishungurudza zvakanyanya kuti nyangwe mwana akanganisa asi ndaifanira kuudzwa kuti matanho avanga vakutora pamwana wangu. Ndakakumbura Headmaster kuti ndokumbira mwana wangu adzoke kuchikoro anyore ma exams ake zvese zvaitika ndazvinzwa ndirikuuya kuchikoro kuti ndigare nemi pasi ndoripa hangu kukanganiswa kwese kwaitwa nemwana wangu nekuti kwakanga kwaatowa kupera kwe gore ndakanga ndatowa kugadzirira kuuya kuZimbabwe kuzororo.

Mr Sambona vakabvuma vakati zvakanaka mwana ndinomomutora manheru ndikawati kana mamutora ndokumbira mundiziwise kuti mauya naye ndizofone nditaure naye mwana asi headmaster havana kuita sekudaro.Manheru emusi iwoyo ndakaedza kubata headmaster kuti ndinzwe mwana azodzoka hre pachikoro asi headmaster havana kubatika paWatsap asi vakazopindura mamsgs angu musi wa 06 Dec makuseni around 8am vachiti hongu mwana ndakanomutora kumapurisa nezuro manheru around 5pm ndikamuisa ku dorm kwake kuma 9pm dzemanheru saka ane English exam nhasi kurewa musi wa6 Dec wacho iwoyo. Zuva racho iroro ndakazofonerwa nemwana wangu musikana Pride achiti atokumbirawo phone kune umwe mwana wechikoro kuti andizivise kuti Livingstone haasikuwanikwa pachikoro.

Zvinhu zvakandishungurudza zvikuru. Ndakarwadziwa kuti mwana wangu haasikuwanikwa pachikoro asi Mr Sambona semukru wechikoro vakangonyarara havasikundizivisa. Ndakafonera Sambona havana kubata phone ndakaita ma calls akawanda vasingabati kusvikira ndazofonera boarding master ndiwo vakadaira vakati iwo ichokwadi mai Sunhwa Livingstone hatisikumuwana. Ndakafonazve kuna headmaster but still vanga vasirikubata phone.

Headmaster later on confirmed kuti mwana haana kudzoka. Ndakazoenda kuTsonzo musi we Sunday 12Dec ndikaona Mr Sambona vakandirondedzera mafambire akait a nyaya vakandiratidza pakapinda nevana kuti vapinde mutuckshop chokwadi neniwo ndakaonawo kuti haana kupinda ari ega panga patorine rubatsiro kuti akwanise kubusirira kupinda mutuckshop umu. Vapedza kundirondedzera vakanditi iwo vane kwawarikufungidzira kuti mwana angawa akahwanda saka.

Headmaster vakanditora kusanganisa na Rev Tigere vepachikoro ipapo kuti timboende kuma suspects iwayo kuti zvimwe tingawana mwana. Ndakagara pachikoro kwe week rese headmaster vachindiendesa munzvimbo dzaiwe mu area yechikoro vachiti mwana anogona kunge ari ikoko.

Chakandinetsa ndaingonzi tinobuda husiku kunotsvaga mwana uye vakanga vasingadi company yeamwe ma teachers vaingoti tibude nevamwe vadzidzisi vavanenge vasarudza vashomanana vamwe vese vadzidzisi vainzi hativadi munyaya iyi uye havafaniri kuziwa.Week rakapera tichingobuda husiku pasina kana rubatsiro rwemapurisa. Ndaona kuti madays afamba pasina kuwana any lead pakutsvaga mwana ndakaenda ini ndega kumapurisa kwaMutasa anowazve ndiwo akarowa mwana kunokumbira kuisa report yekushambadza paradio or tv kutsvaga mwana vakati iwo wekwaDc hawakanisi kuita izvozvo nekuti mwana ane mhosva yaakaita.

Ndakadzokazve kuchikoro zuva iroro musi wa16Dec nemupurusa Cnstbl Mandizvidza akauya akafeya vamwe vana pachikoro ndipo pakazobuda list yemazita evana vakapinda mutuckshop zuva iroro rakapindawo Livingstone.  List yevana yakabuda iyi cnstbl Mamdizvidza ndopaakabva a concluder kuti zvakuratidza kuti vamwe vana vakapinda mutuckshop awa pakati pawo pane anoziwa kuna Livingstone saka vakati ini ndidzokere kumba mwana anogona kuuya since zvikoro zvavharwa mwana wese akuenda kumba kwake.Ndiko kudzoka kwandakaita kumba kubva ipapo handina rubatsiro rwandakazowana futi kubva kuchikoro uye kubva kumapurisa.

Ndirikurwadziwa nekubatikana zvakanyanya kuti mwana wangu aiwe paboarding school akashaikira mumaoko echikoro asi vechikoro vangonyarara hapana pawachiri kubatsira pakutsvaga mwana wangu…chechipiri mwana wangu akarohwa nemapurisa in front of the headmaster nevamwe vana vane humboo hwacho asi headmaster vakuzviramba pachena.

Kusaita hanya nekushaika kwaita mwana vangu vangadai vaine ruoko pazviri nekuti sei varikuramba kuti mwana akarohwa zvakaonekwa nevana vese pachikoro.ko kusandizivisa kuti mwana wangu haasikuwanikwa? why is he didn’t take action mwana paakanzi haasikuwanikwa…dai vakadaidza mapurisa vakateedza tsoka kuti mwana abuda nekuti achienda nekupi sekuita kwawakangoita pawakaona kuti tuckshop yapazwa vakateedza tsoka.

Headmaster was the last person kuona mwana wangu vakamuisepi uye mwana akabudasei pachikoro pane security. Ndokumbira mundibatsirewo nyaya yangu ibude pachena.

If you have any information, please send a WhatsApp message to this number: +27641938808.

Please Share!!!!

#JusticeForLivi #WhereIsLivingstone

Police have denied charges of assaulting a student at St Mathias Tsonzo High School in Manicaland province, who went missing last year, a day before his “O” English examination on December 6.

 
Manicaland police spokesperson Inspector Nobert Muzondo yesterday said they released Sunhwa in the custody of his headmaster, one Sandura after his arrest to allow him to write examinations. Muzondo said:

There was a break-in at St Mathias Tsonzo High School tuckshop and we made some investigations that (resulted in) Sunhwa being arrested, but we decided to release him in(to the) custody of his headmaster so that he can write his examination, but he disappeared.

We are treating the matter in two different ways, one as a wanted person by police and another as a missing person. What his parents are saying are lies, we never assaulted him. Sunhwa is facing unlawful entry and theft charges.

Diocesan registrar and lawyer Ashel Mutungura said the church was worried about Sunhwa’s disappearance.

More: Pindula News is best enjoyed via the App. Download it here

Tags

0 Comments

Leave a Comment


Generate a Whatsapp Message

Buy Phones on Credit.

More Deals
Feedback