HomePolitics

"Prophets are lying to you": Mugabe

5 years ago
Thu, 02 Nov 2017 00:48:26 GMT
Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedIn
"Prophets are lying to you": Mugabe

Speaking at the burial of national hero Don Muvuti, President Robert Mugabe warned people nott to be deceived by prophets who claim that they will receive more when they give them money.

Mugabe expressed shock that people are giving prophets money yet they claim that they are poor. Said Mugabe:

Ndiri kunzwa kuti kunotoita kune dzimwe church kunonzi madrum anozara. Ini ndinoti ko anozara nei vanhu vedu vanongo chema, vanongoti hatina mari, hatina mari? Asi Pastor akauya achiti mose muri pano zuva raMwari richasvika hapana anozonzi murombo, mose muchava mupfumi nemupfumi, mupfumi nemupfumi imi motendera izvozvo? Muri kunyeperwa. Tanga wazvipfumisa iwe kwete kuuya nebhagidhi kuti rizadzwe. Inga takadzidza. Zvino mufunge tava vanhu vane njere, vanhu vanokwanisawo kuverenga Bhaibheri nepedu toga. Nyanzvi dzefundo asi dzinonozadza bhaghidhi iroro. (I hear there are other churches were drums are filled with money by congregants. I wonder how they are getting filled when people claim that they have no money. But when the Pastor comes and says all who are here will be rich when God returns and you believe that? You are being lied to. Pastors should get rich first and not ask congregants for money.)

More: Herald

Are you a Civil Servant or Pensioner in Zimbabwe?

Get a smartphone 📱 on Zero Deposit. 24 hours to process.

Click here to apply

Tags

0 Comments

Leave a Comment


Generate a Whatsapp Message

Buy Phones on Credit.

More Deals
Feedback